Selectează versiunea
Versiunea Dumitru Cornilescu (ro)
Versiunea King James (en)
Versiunea Webster (versiunea KJV refăcută) (en)
Versiunea American Standard (en)
Versiunea Basic English (en)
Versiunea Young's Literal Translation (en)
Proverbele

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. –
2 Omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul.
3 A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele.
4 Privirile trufaşe şi inima îngâmfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. –
5 Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. –
6 Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. –
7 Silnicia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept. –
8 Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine.
9 Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. –
10 Sufletul celui rău doreşte răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. –
11 Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept, şi când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa. –
12 Cel neprihănit se uită la casa celui rău şi vede ce repede sunt aruncaţi cei răi în nenorocire. –
13 Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. –
14 Un dar făcut în taină potoleşte mânia, şi o mită dată pe ascuns potoleşte cea mai puternică mânie. –
15 Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. –
16 Omul care se abate de la calea înţelepciunii se va odihni în adunarea celor morţi. –
17 Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă, şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte. –
18 Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit, şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană. –
19 Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu, decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă. –
20 Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte. –
21 Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. –
22 Înţeleptul cucereşte cetatea vitejilor şi doboară puterea în care se încredeau. –
23 Cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. –
24 Cel mândru şi trufaş se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea îngâmfării.
25 Poftele leneşului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. –
26 Toată ziua o duce numai în pofte: dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. –
27 Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. –
28 Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. –
29 Cel rău ia o înfăţişare neruşinată, dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte calea. –
30 Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. –
31 Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului. –